Retseptiravimid ja meditsiiniseadmed

Retseptiravimid

Apteek väljastab retseptiravimeid retsepti või veterinaarretsepti alusel.

Digiretsept on elektrooniline ravimiretsept või digitaalne meditsiiniseadmeretsept, mille arst interneti teel retseptikeskusesse esitab. Retseptikeskus on retseptide väljakirjutamiseks ning töötlemiseks asutatud elektrooniline andmekogu. Erandolukordades on arstil võimalus kirjutada välja paberretsept. Arst saab retsepti välja kirjutada kas ühekordseks (ravi määramine kuni 60 päevaks) või kolmekordseks (ravi määramine kuni 180 päevaks) ravimi välja ostmiseks. Kui olete oma retsepti välja ostnud või selle kehtivusaeg on möödas, tuleb uue retsepti saamiseks pöörduda arsti poole. Kõiki oma digiretsepte näeb portaalis eesti.ee.

Retseptiravimeid väljastab apteek ka Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Sveitsis väljakirjutatud paberretsepti alusel. Selline retsept kehtib 60 päeva alates väljakirjutamisest juhul kui ei ole märgitud teisiti.

Eesti Tervisekassa tasub teatud ulatuses ravimite eest, mis on kantud soodusravimite nimekirja. Nendele ravimitele kehtib soodusmäär 50, 75, 90 või 100%. Kõrgem soodusmäär on krooniliste ja raskete haiguste raviks vajalikel peamistel ravimitel ning suuremad soodustused kehtivad ka teatud elanikkonnagruppidele (vanadus- ja töövõimetuspensionärid). Soodusravimite loetelu muudetakse regulaarselt kord kvartalis.

Apteegis tuleb Teil digiretseptiga määratud ravimite välja ostmiseks esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba, pass). Juhul kui ravimit ostetakse teisele inimesele tuleb teada ka tema isikukoodi. Samuti tehke kindlaks enne ostu sooritamist, milliseid ravimeid ja kui pikaks ajaks soovitakse välja osta.

Meditsiiniseadmed

Apteegist saab osta Tervisekassa poolt hüvitatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. Meditsiiniseadmete hulka kuuluvad näiteks ortoosid, stoomide hooldusvahendid, põiekateetrid, haavasidemed ja haavaraviplaastrid, diabeetikutele veresuhkru mõõtmiseks vajalikud tarvikud. Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst, kes koostab digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Seadme ostmiseks tuleb Teil apteegis esitada isikut tõendav dokument. Juhul kui ostate seadet teisele inimesele tuleb teada ka tema isikukoodi.

Meditsiiniseademete loetelu uuendatakse igal aastal. Meditsiiniseadmete loetelu, nende piirhinnad, ettenähtud kogused ja tasumise tingimused on toodud tervise- ja tööministri määruses “Tervisekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord"

”.

Soodustusega abivahendid

Meie juurest saab osta isikliku abivahendi kaardi alusel riigipoolse soodustusega abivahendeid (nt inkontinentsi- ja nahahooldustooteid).

Isikliku abivahendi kaardi taotlemise aluseks on arstitõend või rehabilitatsioonimeeskonna poolt tuvastatud vajadus abivahendi järele, mis tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile, kes kaardi väljastab.

Rohkem infot abivahenditest leiad siit: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale

 

 

Täiendav ravimihüvitis

Täiendavat ravimihüvitist saavad ravikindlustatud inimesed, kes tasuvad soodusretseptiga ostetud ravimite eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot. Täiendav ravimihüvitis kehtib automaatselt. See tähendab, et ravikindlustatud inimene saab täiendava soodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi apteegist väljaostmisel ja Tervisekassale avaldust esitada ei ole vaja. Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. Arvesse ei võeta kulutusi, mis on tehtud käsimüügiravimitele ja retseptiravimitele, millele ei kehti Tervisekassa soodustus. Samuti ei kehti täiendav ravimihüvitis meditsiiniseadmetele. 

Lähemalt täiendavast ravimihüvitisest saad lugeda siit: https://www.tervisekassa.ee/ravimihuvitis

 

 

 

 
 
© 2024 Mai Apteek   Veebilahendus: Nex Data Systems