Digiretsept

Digiretsept on retsept, mille Teie arst esitab digitaalselt Retseptikeskusesse. Apteegis tuleb Teil digiretseptiga määratud ravimite välja ostmiseks esitada isikut tõendav dokument. Ainult nii näeb apteeker Teie retseptikeskuses olevaid retsepte. Kui arst koostab digiretsepti, on vaikimisi kõik retseptid avalikud. Avalik retsept tähendab, et kõik isikud, kes teavad patsiendi isikukoodi, saavad retsepti apteegist välja osta. Ostjal tuleb esitada enda isikut tõendav dokument ning tema isikukood salvestatakse retseptikeskusesse.

Soovist saada privaatretsepti (ainult patsient ise saab retsepti apteegist välja osta) või volitatud retsepti (retsepti saavad apteegist välja osta patsient ise ja tema poolt volitatud isikud) teavitage palun oma arsti, kes saab soovitud piirangud retseptile märkida. Volitatud isikuid saab patsient ka ise määrata patsiendiportaali vahendusel (lisainfo www.digilugu.ee).

Juhul kui tulete ostma Teile endale määratud ravimeid, pidage meeles:

  • digiretsepti välja ostmiseks on vaja apteeki kaasa võtta isikut tõendav dokument, mille peal on Teie isikukood (isikukoodi järgi saab näha, millised digiretseptid on välja kirjutatud ja hetkel kehtivad).
  • arst saab retsepti välja kirjutada kas ühekordseks (ravi määramine kuni 60 päevaks) või kolmekordseks (ravi määramine kuni 180 päevaks) välja ostmiseks. Kui olete oma retsepti välja ostnud või selle kehtivusaeg on möödas, tuleb uue retsepti saamiseks pöörduda arsti poole.

Juhul kui tulete ostma kellelegi teisele määratud ravimeid, pidage meeles:

  • teise isiku digiretsepti välja ostmiseks on Teil vaja apteeki kaasa võtta selle inimese isikukood, kellele ravimeid on vaja osta. Lisaks peab Teil kaasas olema oma isikut tõendav dokument.
  • kui on teada, et patsiendile, kelle jaoks Te ostma tulete, on määratud mitmeid ravimeid, siis tehke enne kindlaks, milliseid ravimeid ja kui pikaks ajaks ta välja osta soovib.

Juhul kui te soovite osta meditsiiniseadmeid- 

haigekassa poolt hüvitatavaid haavasidemeid ja plaastreid, stoomihooldusvahendeid, insuliini süstevahendi nõelu ja teisi meditsiiniseadmeid. Kindlustatud isikutel hüvitatakse meditsiiniseadmeid, mille abil on võimalik ravida haigusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise. Vajaduse määrab raviarst, kes koostab digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Ootame Teid apteeki, kus saate osta arsti poolt määratud meditsiiniseadme soodustusega sellel oleva limiidi ulatuses.

Müük toimub sarnaselt digiretseptile. Jäägi arvestus toimub digitaalsel meditsiiniseadme kaardil pärast igat ostu automaatselt. Kui poolaasta või aasta lõpuks on osa selleks perioodiks määratud kogusest jäänud välja ostmata, siis see jääk järgmisesse perioodi edasi ei kandu.

Meditsiiniseadmete loetelu, nende piirhinnad, ettenähtud kogused ja tasumise tingimused on toodud tervise- ja tööministri määruses “Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord”.

Täiendav ravimihüvitis

Täiendavat ravimihüvitist saavad ravikindlustatud inimesed, kes tasuvad soodusretseptiga ostetud ravimite eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot. Täiendav ravimihüvitis kehtib automaatselt. See tähendab, et ravikindlustatud inimene saab täiendava soodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi apteegist väljaostmisel ja Haigekassale avaldust esitada ei ole vaja. Täiendav ravimihüvitis kehtib soodusravimitele tehtud kulutuste puhul. Arvesse ei võeta kulutusi, mis on tehtud käsimüügiravimitele ja retseptiravimitele, millele ei kehti haigekassa soodustus. Samuti ei kehti täiendav ravimihüvitis meditsiiniseadmetele. 

Lähemalt täiendavast ravimihüvitisest saad lugeda siit: https://www.haigekassa.ee/ravimihuvitis

 

 

 

 
 
© 2018 Mai Apteek   Veebilahendus: Nex Data Systems